Çocuğun Kadının İkinci Evliliğinde Doğması Halinde Baba Kim Olur?

Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu durumun aksi ispat edilirse ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur.