Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilmelidir?

Ölen kimsenin, diğer suretle yapılan intikallerde tasarrufu yapan şahsın yerleşim yerinin bulunduğu, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu, muris veya tasarrufu yapan şahsın bu yerleşim yeri yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son yerleşim yerinin bulunduğu vergi dairesine, muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son yerleşim yeri tesbit olunamamış ise Maliye Bakanlığı’na verilir.

Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya hep birlikte verilmesi olanaklıdır.