Zina Affedilir mi?

Af bir duygu ve düşünce açıklamasıdır. Af ile eş evliliği devam ettirme isteğini ve acısını yendiğini ortaya koymuş sayılmaktadır. Af halinde zina nedeniyle boşanmaya karar verilmemektedir. Zina, eş tarafından affedilmezse boşanmaya karar verilir.

Af, örtülü, açık, yazılı veya sözlü olabilir. Af kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olduğundan yalnızca eşin kendisi tarafından kullanılabilir. Temsilci aracılığı ile affedilemez. Ayrıca af bir irade beyanı olduğundan kişinin iradesini sakatlayan nedenler varsa af gerçekleşmiş olmaz. Örneğin eş korkutulmuş ise aftan söz edilemez.

Henüz ortada zina fiili yok iken eşe verilen zinaya rıza gösterilmesine ilişkin beyan da ahlaka aykırı olduğundan af sayılamaz.