Akıl Hastalığının Derecesi Önemli midir?

Akıl hastalıkları çeşitli düzeylerde olabilmektedir. Ancak bu hastalık nedenine dayanılarak boşanmaya karar verilebilmesi için akıl hastalığının tedavi imkânının olmaması yani hastanın iyileşemez olması gerekmektedir. Akıl hastalığı iyileşebilecek nitelikte ise kaç yıl sürdüğünün veya tedavinin ne kadar süreceğinin önemi yoktur. Akıl hastalığının iyileşmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile ispatlanması zorunludur.