Akıl Hastası Eşe Karşı Haysiyetsiz Hayat Sürmekten Boşanma Davası Açılabilir mi?

Hayat biçimi kişinin tercihidir. Tercih edemeyecek durumda olan kişilerin kusurundan bahsedilemez. Örneğin akıl hastası olan birisinin haysiyetsiz davranışları iradi olmadığından süreklilik arz etse bile boşanma nedeni olarak kabul edilmemektedir. Eğer diğer koşullar var ise bu durum akıl hastalığı nedeniyle boşanmaya konu olabilir.