Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (AÇIKLAMALI GEREKÇELİ)

Yazar: Av. Ramazan ÇAKMAKCI, Haşmet Sırrı AKŞENER

Kitap İsteme Adresi

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Behk)

- Açıklamalar

- Yasa Gerekçeleri

- Yönetmelik

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı

- TBMM Görüşme Tutanakları

- AB Uyum Komisyonu Raporu

- AK Raporu

- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

- Uluslararası Öneriler

- Uluslararası Kaynaklar

- Ticari Sırlar Kanunu Tasarısı

- Devlet Sırları Kanunu Tasarısı

Fotoğraflar