Haysiyetsiz Hayat Sürmeye Davalı Boşanma Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Haysiyetsiz hayat sürme nedenine dayanılarak açılacak boşanma davaları bir süre kısıtlamasına tabi değildir, her zaman açılabilir.

Ancak eşinin çok uzun süredir haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü bilen ve buna tepkisiz kalan diğer eşin bu davayı açması hem hakkın kötüye kullanılması anlamına gelecek hem de uzun süredir birlikte yaşadığından yukarıda belirttiğimiz çekilmezlik koşulu yerine gelmemiş olacaktır. Bu nedenle böyle bir durumda açılacak boşanma davası reddedilecektir.