Miras Kalacak Kişi Miras Bırakandan Önce Ölürse Hukuki Durum Ne Olur?

Miras kalan zümredeki hısımlardan miras bırakana en yakın olan kişi miras bırakandan önce ölmüş ise onun yerine onun altsoyu yani çocuğu o da ölmüşse torunu ve devamı geçer. Bu prensip kök içi halefiyet prensibidir.

Örneğin Mehmet beyin iki çocuğu bulunmaktadır. Bu çocuklardan biri, iki çocuk sahibi olduktan sonra ve Mehmet bey vefat etmeden önce vefat etmiştir. Böylece Mehmet beyin ölümünden sonra hayatta bir çocuk ve ölen ikinci çocuğundan olma iki torun kalmıştır. Bu durumda miras önce ikiye bölünecek ve % 50 lik pay hayattaki çocuğa % 50 lik pay ise kendinden önce vefat etmiş olan diğer çocuğa kalacaktır. Bu çocuk öldüğü için yerine tabaka içi halefiyet prensibi gereğince çocukları yani Mehmet beyin iki torunu halef olacaktır. Ve % 50 lik bu pay ikiye bölünecek böylece torunlara % 25 lik pay kalmış olacaktır.