Ölen Kişinin Bankada Kiralık Kasasının Olması Halinde Kasada Bulunan Eşyalar Nasıl Alınabilir?

Ölen kişinin bankada kiralık kasasının bulunması halinde ya açılacak bir tereke tespiti davası ile Sulh Hakimi kasayı açar ve içindekileri tespit eder ya da vergi dairesinin yetkili bir memuru hazır bulunmak şatıyla ve bu memur tarafından kasada bulunanların nitelikleri tespit edilerek ölenin mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri bu eşyaları teslim alırlar.