Onur Kırıcı Davranış Affedilebilir mi?

Af bir duygu ve düşünce açıklamasıdır. Af ile eş evliliği devam ettirmek isteğini ve acısını yendiğini ortaya koymuş sayılmaktadır. Af halinde onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmaya karar verilemez.

Af örtülü, açık, yazılı veya sözlü olabilir. Af kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olduğundan yalnızca eşin kendisi tarafından kullanılabilir. Temsilci aracılığı ile affedilemez. Ayrıca af bir irade beyanı olduğundan kişinin iradesini sakatlayan nedenler varsa af gerçekleşmiş olmaz. Örneğin eş korkutulmuş ise aftan söz edilemez.