Zina Nedeniyle Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Zina nedeniyle boşanabilmek için üç koşulun bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar sırasıyla, kadın ve koca arasında geçerli bir evlilik ilişkisi bulunması, evli erkeğin eşinden başka bir kadınla cinsel ilişkide bulunması (ya da evli kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunması) ve zina yapan eşin kusurlu olmasıdır.

Koşulları kısaca açıklamak gerekirse; zina nedeniyle boşlanabilmek için ortada hukuken geçerli bir evliliğin bulunması gerekir. Ülkemizde resmi evlilik ilişkisi kurulmadan eşler hukuken evli sayılmamaktadır. Evlenmek için evlendirme memurunun, kadın ve erkeğe birbirleri ile evlenmek isteyip istemediklerine ilişkin olarak sorduğu soruya, kadın ve erkeğin olumlu cevap vermeleri gerekmektedir. Bu olumlu cevap ile evlilik gerçekleşir.

Kanunun yetkili kılmadığı kişilerin önünde yapılan evlenmeler hiç yapılmamış sayılır. Bu tip evliliklerde zina söz konusu olamaz.

Zinanın gerçekleşmesi için gerekli olan ikinci koşulun evli erkeğin eşinden başka bir kadınla ya da evli bir kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunması olduğunu söylemiştik. Burada özellik arz eden husus, cinsel ilişkinin ayrı cinsten olan biriyle gerçekleşmesi gereğidir. Bu arada belirtmek gerekir ki cinsel ilişki, çiftleşme anlamında cinsel birleşme ilişkisini de kapsayan ve cinsel organın işe karıştığı her çeşit cinsel ilişki olarak tanımlanmaktadır. Cinsel ilişki aynı cinsten kişiler arasında (kadınla kadın ya da erkekle erkek) gerçekleşirse zina gerçekleşmez. Bu kapsamda hayvanlarla cinsel temas, yapay döllenme, yalnızca okşama, kucaklaşma ya da öpüşme gibi hareketler zina sayılmaz.

Ancak zina sayılmayan bu olaylar için başka yasal koşullar var ise 'evlilik birliğin temelinden sarsılması' ya da 'haysiyetsiz hayat sürme' nedenine dayanan boşama davası açılabilir.

Zinanın bir kere gerçekleşmesi boşanma için yeterlidir.