Zorla Cinsel İlişki Zina Sayılır mı?

Zinanın meydana gelmesi için en önemli koşul kusurun olmasıdır. Yani zina yapan kişi bunu bilerek ve isteyerek yapmalıdır. Bayıltılarak veya zorla uyuşturucu madde verilerek tecavüze uğrayan kadın veya erkek kusurlu olmadığından zina gerçekleşmiş sayılmaz. Yine, hipnoz veya sarhoşluk kadını veya erkeği kendini bilemeyecek duruma sokmuş ise durum aynıdır.

Yaşama ve sağlığa yönelik ciddi tehditler altında gerçekleşen cinsel ilişkiler de zina sayılmaz. Ancak mala karşı yapılan tehditler altında gerçekleşen ilişkiler zina sayılmaktadır.